’n Oproep tot dissipelskap gaan uit van Jesus die Messias aan elkeen wat deur geloof aan Hom behoort. Die besluit om sy roeping te beantwoord is ’n saak waaroor elke gelowige moet besluit. Die Bybel leer ons dat dissipelwording ’n eenmalige toewyding en ’n voortdurende verbintenis vereis. Om ’n dissipel te word en dissipels te maak is nie die resultaat van ’n program wat ’n produk voortbring nie. Dit is die resultaat van verhoudings wat om die sentrale belangrikheid van God se Woord gebou word.

Ons, tesame met Discipler Training International, onder toesig van New Covenant Church Midvaal, waar ons aanbid en verantwoordbaar is, het besluit om hierdie aanlyn handleiding as leermateriaal vir dissipelskapopleiding daar te stel. Aan die begin van sy bediening het Jesus bloot sy voornemende navolgers genooi om te “Kom Kyk”. Hy het nie aangeneem dat hulle meer weet as wat hulle werklik geweet het nie. Hy het slegs verwag dat hulle moet waarneem, luister en leer. Hy het sy voornemende wêreldwoekeraars se aandag skerp op die grondwaarhede gefokus, waarvan die eerste was dat daar slegs één korrekte vertolking van enige teksgedeelte in die Skrif is … die een wat Hy bedoel het.

Ter navolging van die Meester se voorbeeld, nooi ons jou dus hiermee om te “Kom Kyk”. Ons moedig jou aan om ’n opwindende ontdekkingsreis aan te pak. Langs die pad sal jy ’n lewenskragtiger geestelike lewe ervaar namate jou begrip van Jesus se Woord  toeneem. Jy sal leer hoe om Skrifwaarhede en God se diepsinnige boodskap meer doeltreffend oor te dra.

Ons gebed is dat baie van julle sal besluit om ’n Bybelse dissipelmaker te word wat hierdie materiaal gebruik.