image_print

Om Dissipelmakers op te lei sodat elke Christen gehelp kan word om tot volwassenheid en vrugbaarheid in Christus te groei.

Hóm verkondig ons deurdat ons alle mense met alle moontlike wysheid onderrig en leer, sodat ons elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus kan bring. Daarvoor span ek my ook in en beywer ek my met die krag wat Hy gee en wat kragtig in my werk. (Kolossense 1:28 & 29)

Hierdie dissipelskapmateriaal is NIE saamgestel sodat dit aan die nuwe gelowige gegee kan word met die verwagting dat hulle dit sonder persoonlike begeleiding en op hul eie sal verstaan nie.

Die lesse is bedoel om as ʼn werktuig te dien, sodat die geestelike ‘ouer’ in gesprek kan tree met die nuwe gelowige. Onder leiding van die Heilige Gees kan geestelike behoeftes en gebreke in die dissipel se geestelike insig geïdentifiseer en aangespreek word.

image_print