Gratis Dissipelskap Lesse – Fase 1
image_print

Verstaan die Christelike Lewe

Die Handleiding wat op hierdie webtuiste se bladsye as elektroniese lesse aangebied word, is vertaal in Afrikaans met die toestemming van die skrywer. (Handleiding: “A Tool For Personal Discipleship”. Skrywer: Art Barkley, President van “Discipler Training International”. Vertaling is gedoen deur Charlotte Stapelberg. Samestelling en verwerking deur Dissipels van Jesus.

LET WEL: Om die GRATIS LESSE te gebruik, moet jy asb. registreer.

Verkorte Oorsig oor die "Normale" Christen Lewe - Les1-1

Die hoofdoel van hierdie les is om ʼn praktiese oorsig oor die Normale Christenlewe weer te gee. Soos wat ek algaande Bybelse begrippe en kennis verwerf, stel dit my in staat om die legkaart van God se groter plan vir my lewe in mekaar te pas.

Ken God - Les1-2

God se begeerte vir my is om te groei in my insig van Hom. Reg van my geboorte af totdat ek Christus as my Verlosser aangeneem het, het ek wêreldse gewoontes van insig aangeleer.

Verlossingsbeginsels - Les1-3

Net soos ʼn fisiese geboorte, is ʼn geestelike geboorte die toegang tot ʼn nuwe lewe. Die doel van hierdie Les, is om ʼn paar dinge te verduidelik wat met ʼn nuwe gelowige gebeur  by bekering.

Die Geestelike Anatomie van ‘n Christen - Les1-4

Die Mensdom is ʼn unieke skepping van God, uitgesonder van die res van Sy skepping. Slegs mense is gees, waardeur hulle God kan ken.

Menslike en Goddelike Natuur - Les1-5

Die hoofdoel van hierdie les is om duidelikheid te verkry oor die gebeurtenisse wat gelei het tot my huidige toestand as ʼn gelowige met twee nature.

Verhouding met die Heilige Gees - Les1-6

Ek moet in verhouding met die Heilige Gees as ʼn persoon staan.

Heerskappy en Oorgawe - Les1-7

Ware oorgawe is nie net eenvoudig oorgawe van ons uiterlike lewe nie, maar oorgawe van ons wil. Wanneer dit gedoen is, is die oorgawe klaar.

Die Twee Nature Diagramme en om te ‘Vertoef’ - Les1-8

Diagramme van die Twee Nature / en om te ‘Vertoef’

Beginsels om my te help om Gemeenskap met die Here te verseker - Les1-9

“Om te vertoef of te bly” verwys bloot na die oomblik-na-oomblik se belewenis om in harmonie (gemeenskap) met die Heilige Gees te wandel

Verse en illustrasies verwant aan "vertoef" - Les1-10

Versameling verse en illustrasies wat verband het met vertoef of bly in die Heilige Gees

Om te Vertoef Vandag, Die Hede, Hierdie Oomblik - Les1-11

God wil hê dat ek vry moet wees van die las van ‘onopgeloste kwessies’ van die VERLEDE of die TOEKOMS, sodat Hy die vryheid het om Hy vrug in my lewe kan voortbring.

Om Elke Dag in (of buite) Gemeenskap met die Here te Leef Les1-12

Hierdie les behoort my te help om die voortgaande interaksie van my twee mededingende nature te verstaan, en hoe dit my daaglikse verhouding met die Here beïnvloed.

Drie fases van die Christelike lewe - Les1-13

Die Drie hoof fases van die Christelike Lewe

Swaarkry, Lyding en God se Soewereiniteit - Les1-14

Die doel van hierdie les is om die proses te verstaan waarin alle omstandighede, hoe onbenullig ook al, goed of sleg, deur God se permissiewe wil gaan.

Maak die regte keuses, Onderskei God se Wil - Les1-15

God sal altyd die heel beste gee aan dié wat die keuses by Hom laat.

Christelike Volwassenheid - Les1-16

My vlak van geestelike volwassenheid is die mate waarin God se perspektief van die my lewe, my se perspektief geword het.